Blue Square Planter by Lee Hun Chung

_ITS6518.jpg
_ITS6539.jpg
_ITS6538.jpg
_ITS6543.jpg
_ITS6518.jpg
_ITS6539.jpg
_ITS6538.jpg
_ITS6543.jpg

Blue Square Planter by Lee Hun Chung

0.00

LEE Hun Chung

Square planter

 Glazed Ceramic in traditional grayish-blue-powdered celadon

50W x 52D x 93H cm/19.7W x 19.7D x 36.6H inch

2012

Add To Cart